REFERATY KLAS III

NARESZCIE - Do roboty, moi Drodzy!

wtorek, 22 lutego 2011

II A - Notatka z lekcjiTURCJA
                  
Władcy
a/ Sulejman Wspaniały (1520-1566)
b/ Sułtan Mehmed IV (1648-1687)

Reformy
a/ wzmocnienie władzy sułtana
b/ reorganizacja armii

Konflikty
a/ wewnętrzny miedzy dworem, a armią
b/ wojna z Wenecją, Austrią i Rzeczpospolitą
c/ rozpad imperium 


MONARCHIA PRUSKA

 Władcy
a/ Fryderyk Wilhelm, zwany Wielkim Elektorem ( 1640 – 1688)
b/ Fryderyk I Hohenzollern ( 1701 – 1713)

Reformy
a/ militarna (Królestwo Pruskie stało się państwem o charakterze militarnym),
b/ wprowadzenie stałych podatków

Konflikty
a/ wojna północna (zajęcie Pomorza Zachodniego ze Szczecinem i wyspami Wolin oraz Uznam)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz